Porady i artykuły dla rodziców – wychowanie dzieci

Jak otrzymać alimenty na dziecko?

Aby otrzymać alimenty, trzeba spełniać wszystkie warunki – musimy bowiem mieć do nich prawo. Jak wiadomo, najczęściej wypłacanym świadczeniem alimentacyjnym jest kwota wypłacana przez rodzica na dziecko. Należy mieć dowód, iż nasze dziecko wymaga otrzymywania świadczeń.

W momencie, gdy rodzice dziecka się rozchodzą, najczęściej z córką/ synem zostaje mama. Ojciec więc jest zobowiązany do wspierania finansowego swojego dziecka – utrzymywanie dziecka lub dzieci przez jednego rodzica, znacznie nadwyręża jego wydatki. Dzieci muszą mieć zawsze zapewniony godny byt. Alimenty powinny pokrywać część kosztów, jakie przeznaczane są na wychowanie dziecka, na jego rozwój, naukę. Dodatkowo, konieczne jest zapewnienie dziecku podstawowych potrzeb takich jak ubrania, materiały szkolne, jedzenie.

Jak to wygląda od strony dokumentów?

Rodzic, który sam pozostaje z dzieckiem, najczęściej nie jest w stanie podołać wszelkim obowiązkom związanym z utrzymywaniem domu i dziecka. Dlatego, osoby będące w potrzebie, jako przedstawiciele dziecka, kontaktują się z prawnikiem, który pomaga wystosować odpowiednie pismo do drugiego rodzica. Według zarobków rodzica i potrzeb dziecka ustalana jest wysokość alimentów. Świadczenie to wypłacane jest co miesiąc w określonej kwocie. W niektórych przypadkach, rodzic zobowiązany do płacenia, może uczestniczyć aktywnie w życiu dziecka spotykając się z nim kilka razy na miesiąc. W ten sposób, wysokość świadczeń jest niższa.

Obowiązek alimentacyjny nakładany jest na rodzica, po wykazie jego majątku oraz możliwości zawodowych. Znaczy to, iż rodzic będzie musiał wypłacać sumę dziecku na podstawie uzyskiwanych przez niego przychodów. Jeśli chodzi o możliwości zobowiązanego – liczy się wykształcenie oraz ukończone studia, które dają możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy. Niewykorzystywanie swojego potencjału mimo zdobytego wykształcenia, nie jest powodem do obniżenia wysokości świadczeń.

Od kiedy i do kiedy można otrzymywać alimenty? W przypadku dzieci, rodzic będzie wypłacał alimenty aż do otrzymania przez dziecko dobrze płatnej pracy, czyli najczęściej do 26 roku życia – aż do ukończenia studiów. W przypadku, gdy dziecko jest chore lub niepełnosprawne, obowiązek alimentacyjny nie wygasa.

Rodzaje alimentów

Alimenty mogą dostawać nie tylko dzieci. świadczenia należą się osobom, które aktualnie znajdują się w potrzebie i wymagają wsparcia finansowego.

Takie świadczenia można wypłacać na linii brat – siostra, wnuk – dziadkowie, dzieci – rodzice i tak dalej. Tak samo wygląda sprawa w przypadku przybranych dzieci, które mogą otrzymywać alimenty, lub w późniejszym czasie j wypłacać. Obowiązek alimentacyjny jest ważny w przypadku najbliższych nam osób. Otrzymać alimenty może każdy, kto znajduje się w niedostatku i nie ma możliwości na poprawę własnego bytu.

W Polsce rośnie wciąż ilość osób, które unikają obowiązku alimentacyjnego. Najczęściej są ukrywane dochody, by urzędy nie mogły dociekać oficjalnego przychodu osoby zobowiązanej. Sposoby na ukrywanie dochodów, to między innymi praca na czarno, przepisywanie mieszkania, samochodu i innych wartościowych przedmiotów innym osobom.

Obowiązek alimentacyjny jest sprawą częstą, nie tylko w Polsce. Istnieją przypadki, gdzie nawet dalsza rodzina może dociekać alimentów, jednak nie zawsze się to udaje. Nie każdy jest bowiem uprawniony do otrzymywania alimentów. Osoby pracujące wykluczane są z grona uprawnionych, tak samo dzieci, które nie kontynuują nauki od razu po skończeniu szkoły średniej. By móc otrzymać alimenty, przede wszystkim trzeba być w potrzebie – dodatkowo, konieczne jest pokrewieństwo pomiędzy zobowiązanym, a osobą w niedostatku.