Porady i artykuły dla rodziców – wychowanie dzieci

Terapia dzieci z ADHD

ADHD, z angielskiego Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to skrót od zaburzeń hiperkinetycznych, czy też zespołu nadpobudliwości ruchowej. O przypadłości słychać w ostatnich latach coraz więcej – wielu rodziców zauważających u swoich pociech problemy z koncentracją połączone z nadpobudliwością ruchową obawia się, że to właśnie ADHD dotknęło ich dziecko. W ogólnym rozumieniu osoby dotknięte zaburzeniami ze spektrum ADHD wykazują się brakiem wytrwałości w realizacji zadań, problemami z zaangażowaniem poznawczym, tendencjami do nadmiernej aktywności i nadpobudliwości oraz impulsywnością. Połączenie takie jest oczywiście szkodliwe dla rozwoju dziecka i nie pomaga w kontaktach z rówieśnikami. Potrzebny jest więc sposób, by radzić sobie z problemem i pomagać dzieciom w walce z ADHD. Jedną z popularniejszych w ostatnich latach metod stała się arteterapia.

Czym jest arteterapia?

arteterapia dzieci z ADHDTermin arteterapii wywodzi się z łacińskiego ars, oznaczającego sztukę. Arteterapia to więc nic innego jak rodzaj psychoterapii wykorzystującej w procesie leczenia wszelkie rodzaje sztuki. Jej głównymi celami i założeniami jest wykorzystywanie zdolności i twórczości dzieci cierpiących na zespół nadpobudliwości ruchowej w celu nauki i trenowania skupienia i zaangażowania w jedno zadanie, choć oczywiście arteterapia może być stosowana również w leczeniu dorosłych zmagających się z podobnymi problemami.

Według definicji Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów, arteterapia jest formą psychoterapii wykorzystującą wszelkie media artystyczne, a więc muzykę, dźwięki, fotografię, malarstwo, czy rysunek jako podstawowy sposób komunikacji z otoczeniem. Podczas sesji osoba poddawana terapii może tworzyć obrazy, obiekty, czy dźwięki, które będą służyły jako sposób wyrazu i przekazu myśli, odczuć i emocji. Dzięki wykorzystywaniu sztuki, dzieci cierpiące na ADHD mogą lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności, podejmując jednocześnie walkę z chęcią wykonywania wielu czynności na raz i skupiając się na jak najdokładniejszym przekazaniu myśli w formie sztuki.

Arteterapia pobudza myślenie i skłania do refleksji

Jednym z częstszych rezultatów obserwacji dzieci cierpiących na ADHD jest stwierdzenie, że mają one problem z analizowaniem własnych działań. Osoby cierpiące na zaburzenia hiperkinetyczne potrzebują stałych bodźców, nie potrafią się skupić i często rozwijają się wolniej. Arteterapia pomaga dzieciom dostać się do swoich problemów, emocji, oraz marzeń i wyrazić je za pomocą rysunków czy dzieł, a nie koniecznie samych słów. Metoda ta pozwala na uspokojenie i wyciszenie dziecka, a tymczasem daje szansę refleksji nad własnym zachowaniem. Dzieci z ADHD leczone metodą arteterapii są często w stanie poprawić swoje wyniki w nauce i powoli wyrobić sobie nawyk skupiania się na danych zadaniach, ponieważ sztuka nauczyła je postrzegać codzienność w nieco innym świetle.

Arteterapia to również doskonały sposób na radzenie sobie z traumą i lękami, które są często brane pod uwagę jako jedne z przyczyn spowolnienia rozwoju intelektualnego i pojawienia się nadpobudliwych odruchów. Proces tworzenia artystycznego, niezależnie od wybranej przez dziecko formy, pozwala na zbudowanie nowych relacji z rówieśnikami i otoczeniem poprzez wzbudzanie nowej wrażliwości na piękno i sztukę. To również szansa na pokazanie dziecku, że nie wszystko musi wychodzić na początku idealne – arteterapia to w pewnym sensie nauka cierpliwości, która w przypadku osób cierpiących na ADHD może okazać się niezwykle istotna w procesie wprowadzania dziecka w środowisko.